Skrzat Luboń 1000m kwadratowych zabawek i artykułów papierniczo-biurowych

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w sklepach  SKRZAT

 

Luboń, 25.05.2018 roku

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119, s. 1) (zwanego RODO) niniejszym informuję, że:

 

1.Administratorem danych osobowych jest P.H. SKRZAT Sylwester Filipowicz ul. Żabikowska 45; 62-030 Luboń NIP 777-111-87-08;

2. Inspektorem ochrony danych w sklepie SKRZAT jest Właściciel firmy Sylwester Filipowicz

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych oraz na potrzeby reklamy i promocji sklepu;

4. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

5. Podanie przez osobę danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z otrzymaniem Karty Stałego Klienta lub możliwości skorzystania z akcji promocyjnych przeprowadzonych w sklepie;

6. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.